Bulgarian English

Регламент ЕС 2016/679 на ...

Сребърна възпоменателна м...

Председател на Съвета на директорите

Калин Христов 
Член на УС и подуправител на БНБ управление "Емисионно"

Членове на Съвета на директорите

Ивайло Матеев
Член на УС и изпълнителен директор на Обединена Българска банка

Цветанка Минчева

Член на УС и Директор Банкиране на дребно на УниКредит Булбанк

Емил Христов
Началник управление "Банкови операции" на Банка ДСК

Ирина Марцева
Главен секретар на АББ

Любен Иванов
Изпълнителен директор
ДКУ АД