Bulgarian English

Регламент ЕС 2016/679 на ...

Сребърна възпоменателна м...

Председател на Съвета на директорите

Калин Христов 
Член на УС и подуправител на БНБ управление "Емисионно"

Членове на Съвета на директорите

Татяна Иванова
Член на УС и изпълнителен директор на Обединена Българска банка

Ивайло Главчовски
Член на УС. Изпълнителен директор, член и председател на Управителния съвет на УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД

Емил Христов
Началник управление "Банкови операции" на Банка ДСК

Ирина Марцева
Главен секретар на АББ

Анна Манолова
Изпълнителен директор
ДКУ АД

Владимир Влаев
Изпълнителен директор
ДКУ АД