Bulgarian English

Регламент ЕС 2016/679 на ...

Сребърна възпоменателна м...

"Дружеството за касови услуги" АД е акционерно дружество с 12,5 млн. лв. капитал, учредено през 2007 г. от четири банки: Българска народна банка, Уникредит Булбанк АД, Банка ДСК АД и Обединена Българска банка АД. Всеки от акционерите притежава по 25 % от акциите на дружеството.

Акционери на дружеството могат да бъдат само банки.

 


 

На 09.02.2010 г. ДКУ АД получи първа награда  в категория „корпоративни проекти” на конкурса „ИТ проект 2009

 


 

От 11.12.2010 г. "Дружество за касови услуги" АД предлага във всичките си териториални поделения услуги по размяна на монети за банкноти и обратно, и замяна на повредени банкноти.