Bulgarian English

Регламент ЕС 2016/679 на ...

Сребърна възпоменателна м...

Управление

Гр. София, п.к. 1632,
ж.к. "Овча купел 2", ул."Иван Хаджийски" № 16
e-mail: info@dku.bg

Кабинет на Изпълнителния директор - Тел. 956 04 19

1. Юрисконсулт - тел. 02 956 04 19
2. Дирекция "Производствени дейности" - тел. 02 957 27 81
3. Дирекция "Администрация и връзка с клиенти"  - тел. 02 957 27 81
4. Сектор "Сигурност"  -   тел. 02 956 01 72
5. Сектор "Информационни технологии" - тел. 02 950 62 30
6. Сектор "Счетоводство и човешки ресурси" - тел. 02 957 27 79

Длъжностно лице по защита на личните данни в ДКУ АД – И. Благоев, тел. 0884181804, email: i.blagoev@dku.bg

 

Териториални поделения /ТП/

1. Териториално поделение /ТП/ гр. София
Гр. София, п.к. 1632, ж.к. "Овча купел", ул."Иван Хаджийски" № 16
Ръководител ТП – тел. 02 957 27 95

2.Териториално поделение /ТП/ гр. Пловдив
Гр. Пловдив, п.к. 4000, ул."Райко Даскалов" № 51
Ръководител ТП – тел. 0884 15 84 50

3.Териториално поделение /ТП/ гр. Варна
Гр. Варна, п.к. 9000 , ул."Цариброд" № 23
Ръководител ТП – тел. 052 667 620

4.Териториално поделение /ТП/ гр. Плевен
Гр. Плевен, п.к. 5800, ул."Васил Левски" № 153
Ръководител ТП – тел. 064 885 631

5.Териториално поделение /ТП/ гр. Бургас
Гр. Бургас, п.к. 8000, ул. "Ал. Велики" № 8
Ръководител ТП – тел. 056 828 460