Bulgarian English

Регламент ЕС 2016/679 на ...

Сребърна възпоменателна м...

Централно управление

 


гр. София, п.к. 1632,
ж.к. "Овча купел 2", ул."Иван Хаджийски" № 16
e-mail: 
info@dku.bg ; тел. 0884/18-18-00

Длъжностно лице по защита на личните данни в ДКУ АД:

И. Благоев, emaili.blagoev@dku.bg

 

Териториални поделения /ТП/

1. Териториално поделение /ТП/ гр. София
гр. София, п.к. 1632, ж.к. "Овча купел",

ул."Иван Хаджийски" № 16

Гише за обмен на монети: 0882/41-17-88

Работно време:

Понеделник –Петък 8.30-17.00

почивки 10.00-10.15; 12.00-12.30; 14.30 – 14.45

Събота  9.30-14.30

почивка 12.00-12.30

 

2.Териториално поделение /ТП/ гр. Пловдив
гр. Пловдив, п.к. 4000, ул."Ягодовско шосе" № 2

Гише за обмен на монети: 0882/41-17-84

Работно време:

Понеделник –Петък 8.30-16.00

почивки 10.00-10.15; 12.00-12.30; 14.30 – 14.45

 

3.Териториално поделение /ТП/ гр. Варна
гр. Варна, п.к. 9000 , ул."Цариброд" № 23

Гише за обмен на монети: 0884/18-18-30

Работно време:

Понеделник –Петък 8.30-16.00

почивки 10.00-10.15; 12.00-12.30; 14.30 – 14.45

 

4.Териториално поделение /ТП/ гр. Плевен
гр. Плевен, п.к. 5800, ул."Васил Левски" № 153

Гише за обмен на монети: 0882/41-70-57

Работно време:

Понеделник –Петък 8.30-16.00

почивки 10.00-10.15; 12.00-12.30; 14.30 – 14.45

 

5.Териториално поделение /ТП/ гр. Бургас
гр. Бургас, п.к. 8000, ул. "Ал. Велики" № 8

Гише за обмен на монети: 0889/35-60-72

Работно време:

Понеделник –Петък 8.30-16.00

почивки 10.00-10.15; 12.00-12.30; 14.30 – 14.45