Bulgarian English

Сребърна възпоменателна м...

От 01.08.2017 г. влиза в ...


От 01.01.2017 г. влиза в сила изменение и допълнение на Тарифа за таксите, събирани от ДКУ АД
28 Ноември 2016
От 01.01.2017 г. влиза в сила изменение и допълнение на Тарифа за таксите, събирани от ДКУ АД. Повече информация може да намерите в раздел "Услуги".