Bulgarian English

Регламент ЕС 2016/679 на ...

Сребърна възпоменателна м...

"Дружеството за касови услуги" АД е акционерно дружество с 12,5 млн. лв. капитал, учредено през 2007 г. от четири банки: Българска народна банка, Уникредит Булбанк АД, Банка ДСК АД и Обединена Българска банка АД. През 2009 г. за акционер е приета Райфайзенбанк (България) ЕАД. Всеки от акционерите притежава по 20 % от акциите на дружеството.

Акционери на дружеството могат да бъдат само банки.


На 09.02.2010 г. ДКУ АД получи първа награда  в категория „корпоративни проекти” на конкурса „ИТ проект 2009

 


От 11.12.2010 г. "Дружество за касови услуги" АД предлага във всичките си териториални поделения услуги по размяна на монети за банкноти и обратно, и замяна на повредени банкноти.